?ampiyonlar yapt??? a?a??daki payla??m, haz?rl?klar?n ?imdiden ba?lad??? yorumlar?na neden

?ampiyonlar Ligi G grubunu birinci bitirerek son 16 tak?m aras?na girmeyi
ba?aran Be?ikta?’?n Bayern Münih ile yapaca?? müsabakay? Türkiye’nin ilk ve tek
kad?n maç spikeri Semahat Özdo?an’?n anlatmas? planlan?yor.

Be?ikta? ile Bayern Münih aras?nda oynanacak ?ampiyonlar Ligi maç? için sürpriz
bir haz?rl?k var. ?stanbul’da oynanacak rövan? maç?n?n Kad?nlar Günü
etkinliklerine denk gelmesi, futbolseverlere bir sürpriz yapman?n ve futbol
tarihinde bir ilki gerçekle?tirmenin de yolunu açt?.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Skor Özel’den Alican Özcan’?n haberine göre, ?ampiyonlar Ligi son 16 turunda, Siyah
beyazl?lar?n Bayern Münih ile Vodafone Park’ta yapaca?? zorlu mücadelenin
anlat?m?n? Türkiye’nin ilk ve tek kad?n maç spikeri Semahat Özdo?an’?n anlatacak.

?ki ekip aras?ndaki ilk maç 20 ?ubat’ta Almanya’da Allianz Arena’da yap?lacak.
Rövan? maç? ise 14 Mart’ta ?stanbul’da Vodafone Park’ta gerçekle?ecek.

Mücadelenin Kad?nlar Günü etkinlikleri kapsam?na denk gelmesi nedeniyle TRT’nin
kad?n spikeri Semahat Özdo?an taraf?ndan anlat?lmas? planlan?yor.

Özdo?an’?n ki?isel Twitter hesab?ndan yapt??? a?a??daki payla??m, haz?rl?klar?n
?imdiden ba?lad??? yorumlar?na neden oldu.

“Be?ikta?’?n tüm maçlar?n?
tekrar izliyorum” yazan Semahat Özdo?an’a baz? arkada?lar? “neden acaba?” diye
sorarken, cevap yerine gülücük i?areti ald?lar.

1998 y?l?nda TRT spor spikerli?i s?nav?n? kazanan Semahat Özdo?an,
Türkiye’de futbol maçlar?n? canl? yay?nda anlatan ilk spiker olarak tarihe geçmi?ti.
Be?ikta?-Bayern Münih kar??la?mas?n? anlatmas? halinde, ?ampiyonlar Ligi
müsabakas?n? canl? yay?nda anlatan ilk Türk kad?n spiker olarak tarihe ad?n?
yazd?racak.

Semahat Özdo?an, maç anlat?rken, erkeklerin kulland??? “topa ayak koydu”, “doksana
takt?” gibi terimleri kullanm?yor, kendisine has ifadelerle maç anlat?yor.