De de gebruikerssystemen. De warmtewisselaar koelt het reservoir. ADP-vloeistof

De filtermodules zorgen
ervoor dat de druk en de afvoercapaciteit van de hydraulische pompen gereinigd
is. Een retourfiltermodule reinigt de retourstroom van hydraulische vloeistof
van de gebruikerssystemen. De warmtewisselaar koelt het reservoir.
ADP-vloeistof zorgt voor de afvoer van de behuizing. De ACMP- en
ADP-filtermodules hebben beide een drukomvormer om de druk van de pomp te
meten. Een temperatuuromvormer in de filtermodule zorgt ervoor dat de
uitgangsdruk van de pomp gemeten kan worden. De functie van de
temperatuuromvormer is het meten van de temperatuur van de pomp. Een
systeemdrukomvormer meet de druk dat het hydraulische systeem afgeeft. Het
overdrukventiel die in de buurt van de ACMP C1 staat levert een beveiliging
voor het middelste hydraulische systeem.

Een hoofdwaarschuwingslampje gaat branden als een oververhitting of lage druk
wordt gedetecteerd in het hydraulische systeem. Een oververhittingslampje op de
cockpit brandt als een oververhitting wordt gedetecteerd in systeem A of B en
een lagedruklampje gaat branden als een lage druk wordt gedetecteerd in systeem
A en B.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Het doel van de PTU is om het extra volume hydraulische vloeistof te leveren
dat nodig is om de autolatten en voorrandflappen en lamellen op de normale
snelheid te laten werken wanneer systeem B EDP defect raakt. De PTU-eenheid
bestaat uit een hydraulische motor en hydraulische pomp die zijn verbonden via
een as. De PTU gebruikt druk om een ??hydraulische motor aan te drijven. De
hydraulische motor van de PTU-eenheid is verbonden via een as met een
hydraulische pomp die vloeistof uit het reservoir kan trekken. De PTU kan
alleen stroom overdragen en kan geen vloeistof overbrengen.

De Boeing 777 beschikt over drie hydraulische systemen. Het linker, midden en
het rechtersysteem zorgen voor hydraulische vloeistof bij een druk van 3000 psi
om kleppensystemen, landingsgestellen, actuators, vluchtbesturing en remmen te
bedienen.
Het hydraulische vermogen voor de linker en rechter systemen worden geleverd
door twee EDP’s en worden aangevuld met ACMP’s indien dit wordt aangevraagd.
Twee elektromotorpompen zorgen voor het vermogen voor het centrale systeem. Het
middelste systeem biedt hydraulisch vermogen voor de motoren. Zoals op
onderstaande figuur is te zien wordt er ook gebruik gemaakt van ramluchtturbine
(RAT). Deze wordt automatisch ingezet. Dee RAT-pomp biedt stroming naar het
middensysteem voor de vluchtsturing.
Het doel van de PTU is om het extra volume hydraulische vloeistof te leveren
dat nodig is om de autolatten en voorrandflappen en lamellen op de normale
snelheid te laten werken wanneer systeem B EDP defect raakt. De PTU-eenheid
bestaat uit een hydraulische motor