De de gebruikerssystemen. De warmtewisselaar koelt het reservoir. ADP-vloeistof

De filtermodules zorgenervoor dat de druk en de afvoercapaciteit van de hydraulische pompen gereinigdis. Een retourfiltermodule reinigt de retourstroom van hydraulische vloeistofvan de gebruikerssystemen. De warmtewisselaar koelt het reservoir.ADP-vloeistof zorgt voor de afvoer van de behuizing. De ACMP- enADP-filtermodules hebben beide een drukomvormer om de druk van de pomp temeten. Een temperatuuromvormer in de filtermodule zorgt ervoor dat deuitgangsdruk van de pomp gemeten kan worden.

De functie van detemperatuuromvormer is het meten van de temperatuur van de pomp. Eensysteemdrukomvormer meet de druk dat het hydraulische systeem afgeeft. Hetoverdrukventiel die in de buurt van de ACMP C1 staat levert een beveiligingvoor het middelste hydraulische systeem.Een hoofdwaarschuwingslampje gaat branden als een oververhitting of lage drukwordt gedetecteerd in het hydraulische systeem. Een oververhittingslampje op decockpit brandt als een oververhitting wordt gedetecteerd in systeem A of B eneen lagedruklampje gaat branden als een lage druk wordt gedetecteerd in systeemA en B.Het doel van de PTU is om het extra volume hydraulische vloeistof te leverendat nodig is om de autolatten en voorrandflappen en lamellen op de normalesnelheid te laten werken wanneer systeem B EDP defect raakt.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

De PTU-eenheidbestaat uit een hydraulische motor en hydraulische pomp die zijn verbonden viaeen as. De PTU gebruikt druk om een ??hydraulische motor aan te drijven. Dehydraulische motor van de PTU-eenheid is verbonden via een as met eenhydraulische pomp die vloeistof uit het reservoir kan trekken. De PTU kanalleen stroom overdragen en kan geen vloeistof overbrengen. De Boeing 777 beschikt over drie hydraulische systemen.

Het linker, midden enhet rechtersysteem zorgen voor hydraulische vloeistof bij een druk van 3000 psiom kleppensystemen, landingsgestellen, actuators, vluchtbesturing en remmen tebedienen. Het hydraulische vermogen voor de linker en rechter systemen worden geleverddoor twee EDP’s en worden aangevuld met ACMP’s indien dit wordt aangevraagd.Twee elektromotorpompen zorgen voor het vermogen voor het centrale systeem.

Hetmiddelste systeem biedt hydraulisch vermogen voor de motoren. Zoals oponderstaande figuur is te zien wordt er ook gebruik gemaakt van ramluchtturbine(RAT). Deze wordt automatisch ingezet. Dee RAT-pomp biedt stroming naar hetmiddensysteem voor de vluchtsturing.Het doel van de PTU is om het extra volume hydraulische vloeistof te leverendat nodig is om de autolatten en voorrandflappen en lamellen op de normalesnelheid te laten werken wanneer systeem B EDP defect raakt. De PTU-eenheidbestaat uit een hydraulische motor