Dünya Zeytin Dal? Harekat?’n? konu?uyor Dünyan?n gözü kula?? Afrin’deki

Dünya Zeytin Dal? Harekat?’n? konu?uyor

Dünyan?n gözü kula?? Afrin’deki terör yuvalar?na düzenlenen Zeytin Dal?
Harekat?’nda.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Birçok uluslararas? medya kurulu?u Zeytin Dal? Harekat?’n? man?etten verdi.
Operasyonun her ayr?nt?s? da dünya bas?n?n takibinde.

The New York Times

“Türkiye Suriye’de Kürt bölgesinde kara sald?r?s?na ba?lad?”

The Washington Post

 

“Türkiye
Suriye’de ABD Destekli Kürt Sava?ç?lara Kar?? Hava Sald?r?lar? Ba?latt?”

 

 

 

The Wall
Street Journal

“Türkiye
Suriye’de Kürt Hedeflere Hava Sald?r?s? Ba?latt?”

 

BBC

 

Suriye: Türk
kara birlikleri Afrin bölgesine girdi

 

The Telegraph

 

“Türkiye,
ABD Destekli Kürt Güçlerin Kontrolündeki Suriye ?ehrine Yönelik Harekat
Ba?latt?”

 

The
Independent

 

“Türk
birlikleri Suriye’nin kuzeyindeki Afrin’de Kürtlere kar?? sald?r?ya devam
ediyor”

 

 

 

Der Spiegel

 

“Türk
kara kuvvetleri Suriye’ye girdi”

 

 

 

Le Monde

 

“Suriye:
Türk ordusu Afrin’in Kürt bölgelerinde sald?r?lar?na devam ediyor”

 

 

 

Liberation

 

“Türkiye,
ABD’nin müttefiki Kürtlere kar?? Suriye’de kara harekat? ba?lat?yor”

 

 

 

?zvestia

 

“Türkler
Kürtlere ‘Zeytin Dal?’ uzatt?”

 

 

 

Regnum

 

“Türk
tanklar? Afrin’de”

 

The Jerusalem
Post

 

“ABD,
Suriyeli Kürtlere ihanet mi edecek?”

 

 

 

Haaretz

 

“Bir
sonraki Türkiye-Kürt Sava?? Washington’da ya?anacakt?r”

 

Fars

 

“Suriye
topraklar?ndan Türkiye’nin s?n?rdaki ?ehri Kilis’e dört roket at?ld?”

 

 

 

AP

 

“Türk
sava? uçaklar? Afrin’i bombal?yor”

 

Reuters

 

“S?n?r
kenti vurulduktan sonra Türkiye, Suriye’nin kuzeyinde topçu ate?ine devam
etti”

 

 

 

AFP

“Suriye,
Afrin’e sald?r? konusunda Ankara taraf?ndan haberdar edildi?ini
reddediyor”