Genevekonventionen Danmark eller Island, ska man gå till Skatteverket

Genevekonventionen skapades 1951 av Förenta nationerna för att alla som flyr från förföljelse på grund av sin religion, etnicitet, nationalitet eller  politiska ståndpunkt  ska kunna få asyl och inte behöva utvisas.

Sverige gick med i Genevekonventionen 1954. För den som vill bosätta sig i Sverige, finns det olika kriterier som måste finnas. Arbeta i Sverige För att få arbeta i Sverige krävs att personen är EU medborgare, då kan den även få arbeta utan arbetstillstånd. Uppehållsrätten säger att man ej får vara en belastning för staten på det sätt att man tar ut bidrag och inte tjänar pengar genom arbete.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Det går att få arbetslöshetsersättning från landet man kom ifrån. Genom att personen arbetar i sverige berörs den av socialförsäkringssystemet till exempel , den dagen den slutar arbeta har den rätt att ta ut pension eller om man blir sjuk och inte kan jobba så kan man få sjukpenning, sjukvård och den har även rätt till barnbidrag. Studera i Sverige  För att studera behöver man vara bosatt i ett Eu – land.

Man behöver inte betala något för sina studier då, bortsett från att man reser med ett giltigt pass.  Om man tillhör ett land som ej är med i EU,  behövs det betalas en studieavgift. Om personen planerar att stanna längre än tre månader så ska den registrera sig hos migrationsverket. Den kan få uppehållsrätt om den blir antagen till kursen och måste även ta hand om sig själv under vistelsen. Om man reser från Sverige, Finland, Norge, Danmark eller Island, ska man  gå till Skatteverket för att  folkbokföra sig.

En säkrare framtid i Sverige  Om en person drabbas av  krig eller blir förföljd så har den genom flyktingkonventionen rätt att få söka asyl i det nya landet. Där går den till Migrationsverket. Man har rätt som medborgare i EU att flytta om man har en anhörig i ett annat land. Det krävs dock att den eller du själv  kan försäkra myndigheterna om att du kan försörja dig.