Hava Türkiye’nin Afrin operasyonunun K?br?s bar?? Harekât?na benzer duygular

Hava Lojistik Pilot Emekli Korgeneral Dr. Erdo?an Karaku?,
“Milletimiz PKK konusunda art?k kesin çözüm istiyor” dedi ve ekledi:
“PKK’y? destekleyenler hep Bat?l?lar oldu. Halk?m?z bunun da art?k
bilincinde”

Karaku?: Afrin operasyonu Türkiye’yi birle?tirdi

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

Emekli Korgeneral Dr. Erdo?an Kararku? Afrin Operasyonunu de?erlendirdi.
Karaku? ‘Afrin operasyonu Türkiye’yi birle?tirdi’ dedi.

 

20 Ocak günü Türk Silahl? kuvvetleri ve ÖSO destekli ba?layan Afrin
bölgesinde düzenlenen Zeytin Dal? Harekât? ilerleyi?ini h?z kesmeden sürdürürken
Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an’?n gerekirse Irak s?n?r?na kadar ilerleriz
demesi operasyondaki kararl?l??? bir kez daha gözler önüne serdi. Erdo?an’?n
gerekirse Irak s?n?r?na gideriz mesaj?na AB ülkelerinden de olumlu dönü?ler
geldi. ABD ise iki yüzlü tavr? ile ‘Güvenli bölgeyi 30 kilometreye ç?karal?m’
diyerek Türkiye ile ili?kilerini iyi tutmaya çal???yor.

 

Öte yandan Afrin’de operasyonu düzenleyen Mehmetçi?in ”Afrin’e nazar
de?mi?, kur?un dökmeye geldik’ gibi benzer verdi?i mesajlar terör örgütlerinin
gözünü korkutmu? durumda.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Hava Lojistik Pilot Emekli
Korgeneral Dr. Erdo?an Karaku? yapt??? de?erlendirme de Türkiye’nin Afrin operasyonunun
K?br?s bar?? Harekât?na benzer duygular ya?att???n? ifade etti. Afrin
harekat?n? K?br?sta’da oldu?u gibi ?imdide Türkiye’yi birle?tirdi?ini ifade
etti.

 

PKK-BATI ??B?RL???N? GÖREB?LECEKLER

 

Afrin operasyonu s?ras?nda toplumun geni? bir bölümünün birbirine
kenetlenmesini neye ba?l?yorsunuz sorusuna ise Karaku? ?u yan?t? verdi.

“Türkiye, K?br?s Bar?? Harekat?’nda da benzer duygular? ya?am??t?.
Afrin operasyonu, K?br?s Bar?? Harekat?’nda oldu?u gibi Türkiye’yi birle?tirdi.
Y?llard?r PKK’dan milletimiz çok çekti. Bu konuda art?k kesin bir çözüm
istiyor. PKK’y? destekleyenler de hep Bat?l?lar oldu. Halk?m?z bunun da art?k
bilincinde. PKK el yap?m? patlay?c? yapamazken, may?nlar?n hepsi Bat?l?
ülkelerden geliyordu. Bat?l? ve müttefikimiz gördü?ümüz ?talyan, Alman, ?ngiliz
ve Frans?zlar’?n may?nlar? hep PKK taraf?ndan Mehmetçi?e kar?? kullan?ld?. Bu
may?nlar?n hepsini ?stanbul Askeri Müze’de sergiledik. Halk?m?z gidip oradaki
may?nlar? gezerse PKK-Bat? i?birli?ini çok iyi görecektir. ” dedi.