Hava Türkiye’nin Afrin operasyonunun K?br?s bar?? Harekât?na benzer duygular

Hava Lojistik Pilot Emekli Korgeneral Dr. Erdo?an Karaku?,”Milletimiz PKK konusunda art?k kesin çözüm istiyor” dedi ve ekledi:”PKK’y? destekleyenler hep Bat?l?lar oldu. Halk?m?z bunun da art?kbilincinde”Karaku?: Afrin operasyonu Türkiye’yi birle?tirdi Emekli Korgeneral Dr. Erdo?an Kararku? Afrin Operasyonunu de?erlendirdi.Karaku? ‘Afrin operasyonu Türkiye’yi birle?tirdi’ dedi.

 20 Ocak günü Türk Silahl? kuvvetleri ve ÖSO destekli ba?layan Afrinbölgesinde düzenlenen Zeytin Dal? Harekât? ilerleyi?ini h?z kesmeden sürdürürkenCumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an’?n gerekirse Irak s?n?r?na kadar ilerlerizdemesi operasyondaki kararl?l??? bir kez daha gözler önüne serdi. Erdo?an’?ngerekirse Irak s?n?r?na gideriz mesaj?na AB ülkelerinden de olumlu dönü?lergeldi. ABD ise iki yüzlü tavr? ile ‘Güvenli bölgeyi 30 kilometreye ç?karal?m’diyerek Türkiye ile ili?kilerini iyi tutmaya çal???yor. Öte yandan Afrin’de operasyonu düzenleyen Mehmetçi?in ”Afrin’e nazarde?mi?, kur?un dökmeye geldik’ gibi benzer verdi?i mesajlar terör örgütleriningözünü korkutmu? durumda.Sabah gazetesinde yer alan habere göre Hava Lojistik Pilot EmekliKorgeneral Dr. Erdo?an Karaku? yapt??? de?erlendirme de Türkiye’nin Afrin operasyonununK?br?s bar?? Harekât?na benzer duygular ya?att???n? ifade etti. Afrinharekat?n? K?br?sta’da oldu?u gibi ?imdide Türkiye’yi birle?tirdi?ini ifadeetti. PKK-BATI ??B?RL???N? GÖREB?LECEKLER Afrin operasyonu s?ras?nda toplumun geni? bir bölümünün birbirinekenetlenmesini neye ba?l?yorsunuz sorusuna ise Karaku? ?u yan?t? verdi.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

“Türkiye, K?br?s Bar?? Harekat?’nda da benzer duygular? ya?am??t?.Afrin operasyonu, K?br?s Bar?? Harekat?’nda oldu?u gibi Türkiye’yi birle?tirdi.Y?llard?r PKK’dan milletimiz çok çekti.

Bu konuda art?k kesin bir çözümistiyor. PKK’y? destekleyenler de hep Bat?l?lar oldu. Halk?m?z bunun da art?kbilincinde. PKK el yap?m? patlay?c? yapamazken, may?nlar?n hepsi Bat?l?ülkelerden geliyordu. Bat?l? ve müttefikimiz gördü?ümüz ?talyan, Alman, ?ngilizve Frans?zlar’?n may?nlar? hep PKK taraf?ndan Mehmetçi?e kar?? kullan?ld?. Bumay?nlar?n hepsini ?stanbul Askeri Müze’de sergiledik.

Halk?m?z gidip oradakimay?nlar? gezerse PKK-Bat? i?birli?ini çok iyi görecektir. ” dedi.