Introducere luat amploare, în 2003 încasându-se peste 50 de

Introducere

 

Comer?ul online ?i-a f?cut sim?it? apari?ia înc? din 1979, momentul în care
antreprenorul Michael Aldrich a introdus no?iunea de “videotex”, mai târziu
cunoscut? drept “e-commerce”. Videotex reprezint? un sistem care conecteaz? o
listare live de produse la un server, fiind considerat precursorul comer?ului
online.  Unsprezece ani mai târziu a avut
loc trecerea de la comer?ul realizat cu ajutorul liniilor telefonice la primul
server ?i browser World Wide Web, creat de Tim Berners-Lee. Acest lucru a
revolu?ionat comer?ul online, totodat? f?cându-l o experien?? mai convenient?
?i mai u?oar? pentru consumatori.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

În 1994, pe pia?a online, s-a lansat binecunoscutul Amazon; specializat în
prim? instan?? în comer?ul cu c?r?i, Amazon ?i-a l?rgit orizonturile odat? cu
trecerea anilor, având în prezent peste 540.000 de angaja?i ?i oferind servicii
?i produse mult mai diversificate.

Un alt moment important pentru comer?ul online a fost fondarea Paypal, în
1998. Acest lucru a f?cut posibil? plata tranzac?iilor online f?r? a împ?rt??i
informa?ii financiare ?i a oferit utilizatorilor op?iunea de a pl?ti folosind
contul Paypal, conturi în banc?, credite Paypal sau alte carduri de credit. În
prezent utilizatorii pot efectua pl??i cu o singur? ap?sare pe majoritatea platformelor,
evitând astfel completarea anumitor câmpuri.

Dup? anul 2000, comer?ul online a luat amploare, în 2003 încasându-se peste
50 de miliarde de dolari la nivel global. Începând cu 2005, re?elele de socializare
?i-au pus amprenta asupra comer?ului online, consumatorii promovând diferite produse
pe Twitter sau Facebook, astfel sporind num?rul comenzilor ?i profitul societ??ilor
comerciale.

În prezent 74% din oameni folosesc telefonul mobil pentru achizi?ionarea de
bunuri sau servicii, combinând comer?ul online cu comer?ul obi?nuit.

Exist? avantaje ?i dezavantaje atunci când alegi s? faci o achizi?ie folosindu-te
de conexiunea la internet. Avantajul principal îl reprezint? faptul c?
magazinele online sunt deschise în permanen??, comparativ cu cele fizice, fiind
o oportunitate de a economisi timp ?i energie. În acela?i timp, exist?
posibilitatea de a te informa cu privire la calitatea produsului sau
serviciului pe care urmeaz? s? îl cumperi ?i de a citi recenziile altor consumatori.
Exist? ?i avantajul variet??ii; consumatorul poate alege platforma ?i distribuitorul
cu raportul calitate/pre? cel mai bun. Cu toate c? avantajele sunt multiple, nu
se pot nega posibilele dezavantaje ale comer?ului online.