Jemen pomorskog prijevoza. Milijuni barela nafte prolaze svakodnevno u

Jemen
(službeno Republika Jemen) predstavlja državu koja se nalazi na samom jugu
arapskog poluotoka u jugozapadnoj Aziji te je po veli?ini, sa površinom od
527.829 km²,  druga zemlja na poluotoku
te na zapadu sa izlazom na Crveno more i na jugu gdje izlazi na Arapsko more i
Adenski zaljev ima dužinu  morske obale
oko 2.000 km kao i oko 200 otoka od kojih je najve?i Sokotra. Na sjeveru grani?i
sa Saudijskom Arabijom te na istoku sa Omanom. Zemlja nastaje ujedinjenjem
sjevera i juga 1990. godine nakon mnogobrojnih sukoba u kojima su uklju?ene
mnogi lokalni akteri ali i države regione i zemlje regije, što je bio jedan od
uzroka same destabilizacije 1990-ih. Ujedinjene zemlje službeno je proglašeno
22. maja potpisivanjem sporazuma  izme?u
Ali Abdulah Saleha ( predstavnika Sjevernog Jemena) i Ali Salim al-Bidha (
predstavnik Južnog Jemena). 

Rat je zapo?eo vojnom  intervencijom Saudijske Arabije protiv
pobunjenih Huta. Velike  sile, kao i
uvijek, imaju podijeljeno mišljenje o vojnoj intervenciji u Jemenu. Zapadne
zemlje podupiru takvu odluku dok se Rusija i Iran suprotstavljaju bombardovanju.
Pokušat ?emo objasniti osnovne razloge zašto je došlo do sukoba u zemlji.
Podru?je koje se nalazi unutar granice Jemene jedna je od najstarijih špilja
civilizacije na Bliskom Istoku. Njezina zemlja bila je jedna od najplodnijih na
arapskom poluotoku, u vrijeme kada je kiša pala sve ?eš?e zbog visokih planina.
No zbog pada prirodnih resursa, uklju?uju?i naftu, Jemen i njena populacija
vrlo su siromašni. Ipak, država ima važnu stratešku poziciju na vrhu
jugozapadne Arabije. Nalazi se uz glavnu primorsku rutu od Europe do Azije, u
blizini najpoželjnijeg pomorskog prijevoza. Milijuni barela nafte prolaze
svakodnevno u oba smjera, na Mediteran kroz Suecki kanal i iz rafinerije nafte
u Saudijskoj Arabiji do Azije. Jemenska luka Aden bila je jedna od
najzaposlenijih na svijetu u 20 st.. Sjeverni Jemen (Sana), uspio je sa?uvati
suverenost i  te je uvijek bila šiitska
monarhija dok je Južni Jemen (Aden),  bio
britanski teritorij ?ija je sudbina stolje?ima odredila izvanrednu stratešku
poziciju na putu koji je povezao Veliku Britaniju sa Indijom. Nakon ujedinjenja
zemlje, u maju 1990. godine, nije se prevladala duboka podjela bivšeg Severnja
i Južnog Jemena. Teritorijalni ekspediciju dviju islamskih skupina odgovara
zna?ajan dio bivše podjele Severina na južni dio zemlje, zapravo više o
sjeverozapadu i jugoistoku. Izvan velikih gradova Jemena, postoji niz
plemenskih podru?ja koja imaju vlastitu samoupravu. S velikim brojem civila
koji posjeduju oružje, vjeruje se da ima više od jednog broja gra?ana, lokalna
plemenska milicija ?esto je ukinula nacionalnu vojsku i primijenila svoje
zakone na temelju tradicije, a ne na ustav države. Hut predstavlja granu Zeide,
granu šijitskog islama iz kraja Jemene, blizu granice sa Saudijskom Arabijom.
Njihov ?elnik, Hussein Badredin al-Huti, optužio je vladu za organiziranje
nemira, uklju?uju?i i nasilnu protuasustrušku i anti-ameri?ku demonstraciju
2004. godine. Režim je naložio potragu za njim, što je rezultiralo hapšenjem
stotina ljudi i smrti vo?e, koji je sa desetkom svojih pristaša ubijen. Od
tada, aktivna je borba s centralnom vladom traže?i ve?i politi?ki utjecaj i
optužuju?i vladu da se pridružuje Saudijskoj Arabiji zanemaruju?i nacionalni
razvoj i potrebe tradicionalnog plemena Zeida. Abd Rabu Mansur Al-Hadi,
predsjednik Abd Rabua, izjavio je kako se nada potpori Hezbollahu – libanonskoj
šijitskoj miliciji, dok zapadni dužnosnici vjeruju da Iran financijski podržava
kontrolu nad jemenskim dijelom Crvenog mora. Jemen je operativna baza militantu
Al Kaide.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Nakon što su Al-Qaidine jemenske i
saudijske Alžirske grane udružene u formiranje Al Qaede Arapske pokore, skupina
je postala jedan od najve?ih izvoznika terorizma, a Sjedinjene Države su ih
smatrale najopasnijim od svih teroristi?kih organizacija. Osam bin Ladenova
plemena živio je na jugu Jemena prije nego što je iselio u Saudijsku Arabiju.
Amerikanci su podupirali Jemenske bitke protiv Al Qaide i od 2007. godine dale
su preko 500 milijuna dolara u vojnu pomo?. Kao što se nekoliko snaga bore u
zemlji, uklju?uju?i i vlasti, jemenski haos je postao prizemlje za ekstremizam.
Ekstremisti?ke grupne skupine povezane s islamskom državom sada djeluju u
Jemenu, provode?i borbu protiv vojske i civila. Rješenje problema krizne
situacije može se posti?i medijacijom i posredovanjem velikih sila me?u
zara?enim stranama te bitno uticati  na
geopoliti?ke igra?e Bliskog Istoka ( Saudijska Arabija, Iran) koji svoj
politi?ki sukob projeciraju kroz Jemen.