Josef gikk gjennom en svært streng sensur og forherliget

 Josef Stalin blei født i byen Gori som etter
hvert har nå blitt Georgia. Stalin studerte og ville bli prest dette var etter
press fra foreldrene men endte opp tilslutt med å bli diktator. Etter at Stalin
ble diktator ledet han Sovjetunionen fra 1928 til han døde i 1953. I 1922 fikk
Stalin Stalin rollen som generalsekretær i bolsjevikpartiet. Motstanderen hans
mente dette var uinteressant men fra denne posisjonen han kunne han utpeke de
han ville til å bli partisekretærer. Som betydde at han kunne velge selv de som
støttet ham. Dette var en av grunnene at det var Stalin og ikke Trotskij som overtok
etter Lenins død.  Etter hvert prøvde Stalin å overta helte
statusen Lenin hadde oppbygget seg. Etter Lenins død i 1924 blei makten delt
mellom Stalin, Grigorij Zinovjev og Lev Kamenjev. Med hjelp av disse personene greide
Stalin å utmanøvrere og vinne over Trotskij. Alle trotskister blei da stemplet
som avvikere og motstandere av partiet som satte de et stempel som landssvikere.

Det gikk da ikke lenge før at Zinovjev og Kamenjev ble ekskludert fra partiet.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Stalin tok nå å adopterte deretter trotskistenes økonomiske politikk og
innførte en såkalt femårsplan, der målet til Stalin var å prøve å få rask industrialisering
i landet. Da blei bøndene samlet i kollektivbruk og statsbruk som skulle fungere
som fabrikker. De som protesterte mot endringene, ble sendt i tvangsarbeidsleire.

For å få enda flere tilhengere på sin side satte han også i gang en
alfabetiseringskampanje som også ble kombinert med propaganda. Det meste av det
tillate lesestoffet gikk gjennom en svært streng sensur og forherliget
selvfølgelig Stalin og partiet. Det Stalin er nok mest kjent er nok moskvaprosessene.

Disse prosessene gikk ut på å gi dødsstraff til flesteparten av Lenins
tidligere medarbeidere. De fleste som fikk dødsstraff ble heller aldri stilt
for retten. Det var kun de få som tilsto som fikk lov til, men de som tilslutt
tilsto hadde ofte blitt torturert, ofte hadde også familiene deres blitt utsatt
for trusler og vold. Stalin innførte etterhvert et angiverisystem der
hovedsakelig barn ble belønnet for å angi foreldre og lærere. Grunnen til at
Stalin gjennomførte disse forskjellige prosessene var for å sikre sin makt i
partiet og for å stille sterkt videre. Med hjelp av disse prosessene klarte han
å fjerne alle motstandere i partiet og da kunne skape en ny generasjon som støttet
ham ukritisk og som støttet hans stilling som leder av staten. Det regnes at
ca. 15 millioner døde som en følge av Stalin sin lederstilling bare i 1930-
årene. Når Stalin innførte ny “”demokratisk”” grunnlov førte den til at Sovjetunionen
blei en totalitær stat. Som vil si at all makten lå hos partiet til Stalin. Stalin
ble til slutten av 1930-årene dyrket som en gud. Stalin utga også nå en ny
partihistorie der han selv hadde hatt hovedrollen under revolusjonen. Trotskij
blei gjennom partiet og propaganda fremstilt som djevelen. Stalin og partiet hadde
all kontroll i samfunnet alt i fra hva som skulle bli vist til hva det skulle
bli solgt i butikkene. I de årene Stalin som leder var han i de øvre
sammfunssjiktene i Russland og blant kommunister i andre land fremsto han som
en stor og rettferdig leder og en mann som alle mange forskjellige kvaliteter. I
ettertid har det då vist seg at det lå mye grums under overflaten.