olgens een Duitse invloed in de middeleeuwen op het

olgens Sanders (1982) was de invloed van het Nederduits op Nederlands
redelijk weinig. De Nederduitse elementen bleven lang bestaan in de Nederlandse
Standaardtaal. In de middeleeuwen zou een mogelijke bron van invloed in de
zogenaamde “Westfaalse expansie” gericht op de Ijsselsteden kunnen zijn , deze
expansie is verondersteld door de Nederlandse taal-wetenschapper Klaas H.
Heeroma. Heeroma leefde tussen 1909 tot 1972 en was de voorzitter van de
maatschappij der Nederlandse letterkunde. Deze taalexpansies gingen zowel west-
als oostwaarts en hebben dus op verschillende momenten een rol gespeeld. Deze
kenmerken hebben het overigens moeilijk gemaakt om Nederduits te onderscheiden
van oostelijke Nederlands streektalen.

 

 

 

De Nederduitse woorden die na ongeveer het jaar 1500 in het Nederlands
werden ontleend maakten al deel uit van een Duitse invloed in de middeleeuwen op
het Nederlands. Het Nederduits had dus geen directe maar een indirecte invloed
op het Nederlands. In het bijzonder werden veel Hoogduitse en Nederduitse
woorden overgenomen door de Nederlander omdat het Nederlands leger samengesteld
was van Duitse soldaten en huurlingen. Een aantal voorbeelden zijn: lont (Duits Lunte), pulver (Dui. Pulver), ransel (Dui. Ransen),
tonder tegenwoordig ook uitgesproken als tondel (Dui. Zunder). Huurlingen of immigranten uit de Duitse landen brachten
ook een paar Nederduitse woorden met betrekking tot de kroegtaal. Voorbeelden: kroeg (in de betekenis “café”, Dui. Krug), troef (Dui. Trumpf), schransen (Nederduits schransten). Het Jiddisch (een Germaanse
taal die door ongeveer driemiljoen Joden over de hele wereld gesproken wordt)
heeft ook een paar Duitse elementen in het Nederlands terechtgebracht, vooral
in de 19de eeuw toen de Joden op het Nederlands overgingen maar hun
eigen taalelementen bewaarden, de elementen met name Amsterdam werden in de volkstaal
overgenomen. Het Engelse Poker als
woord voor kaartspel is ook via Duitse emigranten in Amerika, in het Engels of
Amerikaans terechtgekomen en zo ook via het Engels in het Nederlands opgenomen.
De oorspronkelijk betekenis komt van het woordje is “kloppen” wat in het Duits “pochen”
betekent.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

 

 olgens Sanders (1982) was de invloed van het Nederduits op Nederlands
redelijk weinig. De Nederduitse elementen bleven lang bestaan in de Nederlandse
Standaardtaal. In de middeleeuwen zou een mogelijke bron van invloed in de
zogenaamde “Westfaalse expansie” gericht op de Ijsselsteden kunnen zijn , deze
expansie is verondersteld door de Nederlandse taal-wetenschapper Klaas H.
Heeroma. Heeroma leefde tussen 1909 tot 1972 en was de voorzitter van de
maatschappij der Nederlandse letterkunde. Deze taalexpansies gingen zowel west-
als oostwaarts en hebben dus op verschillende momenten een rol gespeeld. Deze
kenmerken hebben het overigens moeilijk gemaakt om Nederduits te onderscheiden
van oostelijke Nederlands streektalen.

 

 

 

De Nederduitse woorden die na ongeveer het jaar 1500 in het Nederlands
werden ontleend maakten al deel uit van een Duitse invloed in de middeleeuwen op
het Nederlands. Het Nederduits had dus geen directe maar een indirecte invloed
op het Nederlands. In het bijzonder werden veel Hoogduitse en Nederduitse
woorden overgenomen door de Nederlander omdat het Nederlands leger samengesteld
was van Duitse soldaten en huurlingen. Een aantal voorbeelden zijn: lont (Duits Lunte), pulver (Dui. Pulver), ransel (Dui. Ransen),
tonder tegenwoordig ook uitgesproken als tondel (Dui. Zunder). Huurlingen of immigranten uit de Duitse landen brachten
ook een paar Nederduitse woorden met betrekking tot de kroegtaal. Voorbeelden: kroeg (in de betekenis “café”, Dui. Krug), troef (Dui. Trumpf), schransen (Nederduits schransten). Het Jiddisch (een Germaanse
taal die door ongeveer driemiljoen Joden over de hele wereld gesproken wordt)
heeft ook een paar Duitse elementen in het Nederlands terechtgebracht, vooral
in de 19de eeuw toen de Joden op het Nederlands overgingen maar hun
eigen taalelementen bewaarden, de elementen met name Amsterdam werden in de volkstaal
overgenomen. Het Engelse Poker als
woord voor kaartspel is ook via Duitse emigranten in Amerika, in het Engels of
Amerikaans terechtgekomen en zo ook via het Engels in het Nederlands opgenomen.
De oorspronkelijk betekenis komt van het woordje is “kloppen” wat in het Duits “pochen”
betekent.