Pengenalan dan diperoleh sangat mempunyai nilai kerana ia adalah

Pengenalan  Dewasa ini, era globalisasi dilihat semakin mendominasi kehidupan duniapada masa kini. Banyak perubahan dapat dilihat dalam kehidupan seharian seiringdengan arus kemodenan yang dikecapi. Perubahan ketara yang dapat dilihat padakehidupan masa kini adalah melibatkan gaya kehidupan yang berorientasikanteknologi maklumat. Segalanya boleh dicapai dihujung jari dengan adanyakemudahan untuk mengakses yang begitu mudah dan ringkas tanpa ada sebarangsekatan. Setiap hari, ada sahaja perisian atau gajet baru yang dihasilkan dandipasarkan dengan harga yang berpatutan dan mampu dimiliki oleh segenap lapisanmasyarakat.

Kita sememangnya bertuah kerana berada dalam era globalisasi ini.Walau bagaimanapun, kecanggihan teknologi yang ada harus diguna sebaik mungkinkerana ia akan menjadi satu cabaran sekiranya disalahgunakan terutamanyamelibatkan kesan ke atas nilai, budaya, pemikiran serta corak kehidupanmasyarakat kini. Setiap maklumat yang dicapai dan diperoleh sangat mempunyai nilaikerana ia adalah penentu kepada kejayaan masa hadapan. Jika maklumat atau kemudahanyang ada itu disalahgunakan, ia mampu membawa kepada kepincangan dunia. Peningkatansecara mendadak bagi penggunaan Internet dan komputer telah mewujudkan satu fenomenateknologi digital yang menyalahahi undang-undang yang dikenali sebagai jenayahsiber.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Teknologi digital baru membolehkan pengguna menyertai dalam penggunaan,pengedaran dan penciptaan kandungan” (John Palfrey, Urs Gasser, Miriam Simun& Rosalie Fay Barnes, 2009: 80). Merujuk Kamus Dewan Edisi ke-4, media didefinisikansebagai alat atau perantara dalam komunikasi atau dalam perhubungan. Manakalasosial merupakan segala hal yang berkaitan dengan masyarakat ataukemasyarakatan. Media sosial merupakan salahsebuah media dalam talian, iaitu para pengguna boleh melayarinya dengan sangatmudah bagi tujuan untuk berkongsi dan membuat kandungan termasuk blog,rangkaian sosial seperti Facebook, My Space, Youtube, Twitter dan lain-lain.Laman web ini sangat digemari oleh lapisan masyarakat kerana ia membolehkan orangramai membuat laman web peribadi bertujuan untuk berhubung antara satu samalain dengan rakan-rakan dan berkongsi maklumat serta berkomunikasi.

Internetsangat berperanan pada hari ini sebagai suatu saluran utama untuk pengedaranmaklumat dan hiburan kepada pengguna. Tanpa sempadan, Internet juga membolehkanpengguna untuk menghasilkan video, artikel dan muzik mereka sendiri dan merekadapat berkongsikannya dengan khalayak global (Michael Kende, 2014: 93).Sejak tahun 1960-an, para sejarawan telah mempelajari chap-books Perancis, ‘Perpustakaan Biru'(Bibliotheque Bleue), sebagaimana ia dinamakan, dengan merujuk kenyataan bahawabuku-buku kecil itu dibungkus dengan kertas biru yang kasar yang digunakanuntuk membungkus gula. Pusat produksi yang utama adalah Troyes, di timur-lautPerancis, namun berkat jaringan para penjual maka buku-buku kecil itu tersebarsecara meluas sampai ke desa-desa sebagaimana juga di bandar-bandar.

Topikpaling umum dari buku-buku kecil itu adalah kehidupan orang suci dan kisahroman para satria, sehingga beberapa sejarawan berkesimpulan bahawakesusasteraan itu bersifat khayalan sahaja, atau bahkan mungkin juga sebentukalat penenang fikiran, dan ia mewakili penyebaran ke bawah kepada para tukangdan petani model-model budaya yang diciptakan oleh dan untuk kaum agama dankaum bangsawan.Kesimpulan ini terlalu sederhana untuk diterima begitusaja. Pertama sekali, buku-buku ini tidak hanya dibeli orang biasa kaumbangsawan juga membacanya. Kedua, Bibliotheque Bleue tidak mewakili seluruhbudaya para pembacanya. Budaya lisan mereka mungkin sekali lebih penting.

Dalamsituasi apapun, kita tidak mengetahui bagaimana pembaca atau pendengar bereaksiterhadap kisah-kisah; misalnya, apakah mereka mengidentifikasikan diri denganCharlemagne atau dengan para pemberontak. Selain daripada masalah yangditimbulkan oleh kajian kes ini, jelas bahawa di Perancis dan di negara-negaraEropah lainnya, termasuk Itali dan Belanda, barang cetakan telah menjadisebahagian yang penting dari budaya yang penting pada abad ke-17.Dengan meringkaskan karya generasi mengenai subjek itu,seorang sejarawan Amerika, Elizabeth Eisenstein, membuat kenyataan, dalamkajiannya yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1979, bahawa percetakan ituadalah ‘revolusi yang tidak diakui’ dan bahawa peranannya sebagai ‘agenperubahan’ telah diremehkan dalam kisah-kisah tradisional tentang Renaissance,Reformasi dan Revolusi ilmiah. Dengan mengambil gagasan-gagasan McLuhan mahupunOng, Eisenstein mengadaptasi dan menterjemahkannya ke dalam istilah-istilahyang akan diterima oleh masyarakat profesionalnya sendiri, iaitu masyarakatsejarawan dan pustakawan. Meskipun dia begitu berhati-hati dalam membuatkesimpulan-kesimpulan umum, namun ia menekankan dua kesan jangka panjang yangditemukan dari percetakan.

Pertama, percetakan telah menyeragamkan dan menjagailmu pengetahuan yang telah begitu berlimpah dalam abad peredaran lisan ataumanuskrip. Kedua, kritik pihak yang diberi kuasa telah didorong olehpercetakan, yang membuat pandangan-pandangan yang tidak sesuai mengenai masalahyang sama dapat diketahui oleh pembaca yang lebih luas. Berbincang mengenai percetakan sebagai ejen perubahansudah pasti memberikan terlalu banyak tekanan berlebihan terhadap mediakomunikasi dengan merugikan para penulis, pencetak dan pembaca yang menggunakanteknologi baru itu bagi tujuan yang berbeza-beza. Lebih realistik sekiranyapercetakan itu dipandang seperti media baru dalam abad-abad terakhir. Contohnyatelevisyen sebagai satu pemangkin yang mendukung perubahan sosial.Perlu digariskan bahawa sistem itu selalu dalam keadaanberubah, bahkan pada saat beberapa dari perubahan itu dapat dilihat dalamperspektif jangka panjang. Misalnya, teknologi percetakan tidak hanya terusmenjadi teknologi percetakan malah ahli berfikir terus mengembangkan teknologitersebut dari semasa ke semasa sehingga terciptanya teknologi canggih pada hariini. Perubahan dalam sistem media perlu merangkumi atau menghubungkan perubahansistem pengangkutan, pergerakan barang-barang dan manusia dengan jarak samadadi darat mahupun di seberang lautan.

Berikut ini adalah tiga jenis jejaringsosial atau media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat sekarang iaitu yang pertama facebook, jejaringsosial ini memiliki satu bilion pengguna. Terbesar di abad ini untuk urusanpengguna. Kedua, twitter mempunyai setengah bilion pengguna atau hampir separuhpengguna Facebook.

Ditubuhkan pada tahun 2006, Twitter cepat mendapat hati dikalangan pengguna internet khususnya pengguna telefon. Dan yang terakhir,Instagram rangkaian sosial yang mempunyai harga hebat, 1 bilion dolar. Bukansekadar jaringan sosial atau media sosial, Instagram juga sebagai aplikasipemprosesan imej yang semakin meningkat penggunanya setiap hari.