UNIVERSITATEA pe majoritatea platformelor, evitând astfel completarea anumitor câmpuri.

UNIVERSITATEA
ROMÂNO-AMERICAN?

FACULTATEA DE
INFORMATIC? MANAGERIAL?

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

 

 

 

REALIZAREA UNUI
SITE DE PREZENTARE ?I PROMOVARE A SERVICIILOR PENTRU O SOCIETATE COMERCIAL?

 

COORDONATOR
?TIIN?IFIC: Conf.Univ.Dr. BOTEZATU CEZAR

AUTOR: GL?VAN S. IULIA-THEODORA

 

 

 

 

BUCURE?TI 2018

Cuprins

Introducere

Capitolul 1. Prezentarea
Societ??ii Comerciale, a tehnologiilor WWW ?i a comer?ului online

1.1.1. Prezentarea
Societ??ii Comerciale Graphics Boutique S.R.L.

1.1.2. Principalele
activit??i desf??urate în Societatea Comercial? Graphics Boutique S.R.L.

1.2.1. Prezentarea
tehnologiilor World Wide Web

1.2.2.
Apari?ia internetului la nivel global, regional ?i local

1.3.1. Aspectele
generale ale comer?ului online

1.3.2. Marketing-ul
comer?ului online

1.3.3. Avantaje
?i dezavantaje ale comer?ului online

Capitolul 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducere

 

Comer?ul online ?i-a f?cut sim?it? apari?ia înc? din 1979, momentul în care
antreprenorul Michael Aldrich a introdus no?iunea de “videotex”, mai târziu
cunoscut? drept “e-commerce”. Videotex reprezint? un sistem care conecteaz? o
listare de produse la un server, fiind considerat precursorul comer?ului
online.  Unsprezece ani mai târziu a avut
loc trecerea de la comer?ul realizat cu ajutorul liniilor telefonice la primul
server ?i browser World Wide Web, creat de Tim Berners-Lee. Acest lucru a
revolu?ionat comer?ul online, totodat? f?cându-l o experien?? mai convenient?
?i mai u?oar? pentru consumatori.

În 1994, pe pia?a online, s-a lansat binecunoscutul Amazon; specializat în
prim? instan?? în comer?ul cu c?r?i, Amazon ?i-a l?rgit orizonturile odat? cu
trecerea anilor, având în prezent peste 540.000 de angaja?i ?i oferind servicii
?i produse mult mai diversificate.

Un alt moment important pentru comer?ul online a fost fondarea Paypal, în
1998. Acest lucru a f?cut posibil? plata tranzac?iilor online f?r? a împ?rt??i
informa?ii financiare ?i a oferit utilizatorilor op?iunea de a pl?ti folosind
contul Paypal, conturi în banc?, credite Paypal sau alte carduri de credit. În
prezent utilizatorii pot efectua pl??i cu o singur? ap?sare pe majoritatea platformelor,
evitând astfel completarea anumitor câmpuri.

Dup? anul 2000, comer?ul online a luat amploare, în 2003 încasându-se peste
50 de miliarde de dolari la nivel global. Începând cu 2005, re?elele de socializare
?i-au pus amprenta asupra comer?ului online, consumatorii promovând diferite produse
pe Twitter sau Facebook, astfel sporind num?rul comenzilor ?i profitul societ??ilor
comerciale.

În prezent 74% din oameni folosesc telefonul mobil pentru achizi?ionarea de
bunuri sau servicii, combinând comer?ul online cu comer?ul obi?nuit.

Fig 1. Num?rul persoanelor care achizi?ioneaz?
bunuri sau servicii online

Exist? avantaje ?i dezavantaje atunci când alegi s? faci o achizi?ie folosindu-te
de conexiunea la internet. Avantajul principal îl reprezint? faptul c?
magazinele online sunt deschise în permanen??, comparativ cu cele fizice, fiind
o oportunitate de a economisi timp ?i energie. În acela?i timp, exist?
posibilitatea de a te informa cu privire la calitatea produsului sau
serviciului pe care urmeaz? s? îl cumperi ?i de a citi recenziile altor consumatori.
Exist? ?i avantajul variet??ii; consumatorul poate alege platforma ?i distribuitorul
cu raportul calitate/pre? cel mai bun. Cu toate c? avantajele sunt multiple, nu
se pot nega posibilele dezavantaje ale comer?ului online. Printre acestea se
num?r? termenul de livrare, furtul de identitate, calitatea bunului sau
serviciului, frauda sau problemele de securitate.

Aspectele men?ionate anterior sugereaz? faptul c? internetul are o mare
influen?? asupra comer?ului ?i c? indiferent de domeniul de activitate, exist?
o alternativ? online.

Influen?at? de tendin?ele de dezvoltare ale comer?ului online, prin
intermediul acestei lucr?ri propun elaborarea unui site de prezentare ?i de
promovare a Societ??ii Comerciale Graphics Boutique S.R.L., societate ce se
caracterizeaz? prin realizarea ?i distribuirea materialelor grafice solicitate
de persoane fizice sau juridice. Accentul va fi pus pe crearea unei platforme
cu design simplu, care s? ofere o experien?? pl?cut? utilizatorilor ?i s? corespund?
cerin?elor.

În capitolul I