UNIVERSITATEA pe majoritatea platformelor, evitând astfel completarea anumitor câmpuri.

UNIVERSITATEAROMÂNO-AMERICAN?FACULTATEA DEINFORMATIC? MANAGERIAL?    REALIZAREA UNUISITE DE PREZENTARE ?I PROMOVARE A SERVICIILOR PENTRU O SOCIETATE COMERCIAL? COORDONATOR?TIIN?IFIC: Conf.

Univ.Dr. BOTEZATU CEZARAUTOR: GL?VAN S. IULIA-THEODORA    BUCURE?TI 2018CuprinsIntroducereCapitolul 1. PrezentareaSociet??ii Comerciale, a tehnologiilor WWW ?i a comer?ului online1.1.1. PrezentareaSociet??ii Comerciale Graphics Boutique S.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

R.L.1.1.

2. Principaleleactivit??i desf??urate în Societatea Comercial? Graphics Boutique S.R.L.

1.2.1. Prezentareatehnologiilor World Wide Web1.2.2.Apari?ia internetului la nivel global, regional ?i local1.3.

1. Aspectelegenerale ale comer?ului online1.3.2. Marketing-ulcomer?ului online1.3.

3. Avantaje?i dezavantaje ale comer?ului onlineCapitolul 2.                   Introducere Comer?ul online ?i-a f?cut sim?it? apari?ia înc? din 1979, momentul în careantreprenorul Michael Aldrich a introdus no?iunea de “videotex”, mai târziucunoscut? drept “e-commerce”. Videotex reprezint? un sistem care conecteaz? olistare de produse la un server, fiind considerat precursorul comer?uluionline.  Unsprezece ani mai târziu a avutloc trecerea de la comer?ul realizat cu ajutorul liniilor telefonice la primulserver ?i browser World Wide Web, creat de Tim Berners-Lee.

Acest lucru arevolu?ionat comer?ul online, totodat? f?cându-l o experien?? mai convenient??i mai u?oar? pentru consumatori.În 1994, pe pia?a online, s-a lansat binecunoscutul Amazon; specializat înprim? instan?? în comer?ul cu c?r?i, Amazon ?i-a l?rgit orizonturile odat? cutrecerea anilor, având în prezent peste 540.000 de angaja?i ?i oferind servicii?i produse mult mai diversificate. Un alt moment important pentru comer?ul online a fost fondarea Paypal, în1998. Acest lucru a f?cut posibil? plata tranzac?iilor online f?r? a împ?rt??iinforma?ii financiare ?i a oferit utilizatorilor op?iunea de a pl?ti folosindcontul Paypal, conturi în banc?, credite Paypal sau alte carduri de credit.

Înprezent utilizatorii pot efectua pl??i cu o singur? ap?sare pe majoritatea platformelor,evitând astfel completarea anumitor câmpuri.Dup? anul 2000, comer?ul online a luat amploare, în 2003 încasându-se peste50 de miliarde de dolari la nivel global. Începând cu 2005, re?elele de socializare?i-au pus amprenta asupra comer?ului online, consumatorii promovând diferite produsepe Twitter sau Facebook, astfel sporind num?rul comenzilor ?i profitul societ??ilorcomerciale.În prezent 74% din oameni folosesc telefonul mobil pentru achizi?ionarea debunuri sau servicii, combinând comer?ul online cu comer?ul obi?nuit.Fig 1. Num?rul persoanelor care achizi?ioneaz?bunuri sau servicii onlineExist? avantaje ?i dezavantaje atunci când alegi s? faci o achizi?ie folosindu-tede conexiunea la internet. Avantajul principal îl reprezint? faptul c?magazinele online sunt deschise în permanen??, comparativ cu cele fizice, fiindo oportunitate de a economisi timp ?i energie.

În acela?i timp, exist?posibilitatea de a te informa cu privire la calitatea produsului sauserviciului pe care urmeaz? s? îl cumperi ?i de a citi recenziile altor consumatori.Exist? ?i avantajul variet??ii; consumatorul poate alege platforma ?i distribuitorulcu raportul calitate/pre? cel mai bun. Cu toate c? avantajele sunt multiple, nuse pot nega posibilele dezavantaje ale comer?ului online. Printre acestea senum?r? termenul de livrare, furtul de identitate, calitatea bunului sauserviciului, frauda sau problemele de securitate.Aspectele men?ionate anterior sugereaz? faptul c? internetul are o mareinfluen?? asupra comer?ului ?i c? indiferent de domeniul de activitate, exist?o alternativ? online.Influen?at? de tendin?ele de dezvoltare ale comer?ului online, prinintermediul acestei lucr?ri propun elaborarea unui site de prezentare ?i depromovare a Societ??ii Comerciale Graphics Boutique S.

R.L., societate ce secaracterizeaz? prin realizarea ?i distribuirea materialelor grafice solicitatede persoane fizice sau juridice. Accentul va fi pus pe crearea unei platformecu design simplu, care s? ofere o experien?? pl?cut? utilizatorilor ?i s? corespund?cerin?elor.În capitolul I