Wat werden overgedragen aan de geallieerde overwinnaars. Polen kreeg

Wat was het verdrag van Versailles?

Wat was het verdrag van Versailles?                                                     Op 11 november 1918 sloten de Fransen, de Engelsen en de Duitsers in een treinwagon dichtbij Parijs gelegen plaatsje Compiègne een wapenstilstand en was de Eerste Wereldoorlog bijna voorbij.           De vrede ging echt pas officieel in, toen op 28 juni 1919 het Verdrag van Versailles werd getekend, waarbij de kaart van Europa en de machtsverhoudingen in de wereld werden verandert.                    Er werden in totaal vijf verdrdragen getekend, het verdrag van Versailles was daar één van en ook de belangerijkste.                 Het verdrag werd ondertekend in de Spiegelzaal van Versailles precies buiten Parijs.  

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Wat waren de gevolgen van het verdrag v. Versailles?                                                                Kolonien werden overgedragen aan de geallieerde overwinnaars.       Polen kreeg een groot deel van West Pruisen en Silezie. Hierdoor was Oost Pruisen gescheiden van de rest. Danzig werd een vrije stad wel had de Volkerenbond toezicht en in het westen verloor Duitsland Elzas-Lotharingen aan Frankrijk en Eupen en Malmedy aan Belgie. De militaire macht van Duitsland werd teruggebracht doordat ze bijna al het oorlogsmateriaal in moesten leveren en het leger terug moesten brengen tot 100.000 man. De zwaarste eisen waren de economische eisen. Duitsland had een schuldbekentenis getekend waardoor ze verantwoordelijk waren van het begin van de oorlog en de schade. Ze werden verplicht tot herstelbetalingen.

Wie waren er betrokken bij het verdrag  van Versailles?

Wie waren er betrokken bij het verdrag?
De Amerikanen, Fransen, Engelsen en Italianen hadden verlangens voor in het verdrag, alleen kwamen die niet echt overeen, dus moesten Clemenceau van Frankrijk, Lloyd George van Engeland en Orlando van Italië(de belangrijkste onderhandelaars)alle belangrijke beslissingen voorbereiden. Zij moesten een oplossingen vinden op twee vragen:      1 Wie betaald de gelden schade van de oorlog.                         2 Hoe kan er een vrede worden gesloten die blijvend is.              Zo werd tussen Januari en April het vredesverdrag over Duitsland gemaakt. President Wilson van de Verenigde Staten had de veertien punten als oplossing van de twee vragen, alleen waren de veertien punten meer gebruikt als wraak op Duitsland dan een echte oplossing. Een van die oplossing was dus dat Duitsland de schade van de oorlog moest gaan betalen en zelf vind ik dat dit niet zo’n slimme oplossing was, want ze wisten dat Duitsland het grote bedrag nooit zou kunnen betalen en dat het volk in grote armoede zou komen en dat het volk daardoor in opstand zouden willen komen, omdat ze het niet eerlijk vinden. Helaas is het vandaag te laat en gebeurde zoiets iets ook en begon de tweede wereld oorlog. 
 

•Clemenceau van   Frankrijk
•Lloyd George van Engeland 
•Orlando van Italië 
• Duitsers

Wie waren er bij tijdens ondertekenen?                          Toen het verdrag eenmaal ondertekend zou worden waren er een paar vertegenwoordigers bij van Duitsland, regeringen van landen die bij de Geallieerden hoorden en de landen die betrokken waren bij de Eerste Wereld oorlog bij.

Wat staat er in het verdrag van Versailles?

Wat hield het verdrag nou eigenlijk echt in?
Het Verdrag van Versailles bestaat uit 440 artikelen. Alle artikelen zijn verdeeld onder 15 delen. Het verdrag van Versailles was het eerste verdrag dat zowel in het Frans als in het Engels werd opgesteld, daarvoor waren alle internationale overeenkomsten in het Frans geweest.

Deel I: Volkenbond
Inhoud: Nieuwe volkenbond en de wetten daarvan.

Deel II en III: Duitse gebiedsinperking
Inhoud: De nieuwe grenzen voor Duitsland(pagina 4 gevolgen).

Deel IV: Duitse koloniën
Inhoud: Het inleveren van de koloniën van Duitsland.

Deel V: Ontwapening
Inhoud: Duitsland werd ontvapend, grote vapens werden verboden en hun leger moch maar uit 100.00 militairen bestaan.

Deel VI: Krijgsgevangen en oorlogsgraven
Inhoud: Het gevolg van de Krijgsgevangen en oorlogsgraven.

Deel VII: Uitlevering en berechting
Inhoud: Nederland moest de Duitse keizer Wilhelm II uitleveren, alleen deed Nederland dat nooit. De oorlogsmisdadigers moesten worden berecht door een rechtbank en ook zij deden dat later ook niet.

Deel VIII en IX: Duitse herstelbetalingen
Inhoud: Hier werd vastgesteld dat Duitsland verantwoordelijk was van het begin van de oorlog en de schade. Ze werden verplicht tot herstelbetalingen.

Deel X tot XII: Confiscatie
Inhoud: Er werd besproken hoeveel schade Duitsland had aan gericht  aan alle landen die minder zwaar waren getroffen en hoeveel ze daarvoor moesten gaan betalen.

Deel XIII: Internationale arbeidsorganisatie
Inhoud: de oprichting aan een arbeidsorganisatie tussen landen.

Deel XIV: Russische Rijk
Inhoud: Duitsland moest hun eigen troepen/wapens uit Rusland halen.

Deel XV: Algemene bepalingen
Inhoud: De afsluiting, hier werden ook de handtekeningen gezet.

Conclusie

Dit was mijn verdrag, ik hoop dat u het een beetje interessant vond en dat u wat nieuwe dingen heeft geleerd. Zelf vond ik het een heel leuk en leerzaam onderwerp, ik heb heel veel nieuwe dingen geleerd, ik weet nu bijvoorbeeld waar de armoede van duitsland ,die de tweede wereld oorlog veroorzaakte, vandaan komt.