Web najpopularniji sustav za ure?ivanje sadržaja koji je zapo?eo

Web CMS sustavi su namijenjeni primarno za kreiranje web sadržaja.. Web CMS sustavi pružaju alate za kreiranje web stranica, te pretragu i održavanje istih primarno za korisnike koji nemaju puno znanja o web programskim jezicima i markup jezicima.

Pružaju temelj za upravljanje dokumentima koji se objavljuju na Web te ih ve?ina koristi neku vrstu baze podataka za pohranu informacija koje se potom objavljuju na web, a naj?eš?e se pohranjuju u XML formatu, kako bi se olakšalo i omogu?ilo njegovo ponovno prikazivanje (CARnet, 2008).Neki od poznatijih paketa koji pružaju Web CMS uslugu su: FatWire Content Server, sightDSC, MCMS 4.10., Eprise, SiteOS, Manager. (CARnet, 2008)2.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

2.3. Komponentni CMS sustaviSustav za upravljanje sadržajem komponenata (CCMS) poznat je po svojoj sposobnosti pohranjivanja malih stavki ili “komponenti” koje sadrže dokument, bez da pohrani sam dokument. On pohranjuje manje jedinice poput rije?i, slike, grafike, ili tekst nekog odlomka.

Jedna od najve?ih prednosti CCMS-a u odnosu na ostale CMS sustave jest njegovo jeftino održavanje, ali i to što štedi vrijeme i resurse osoblja/kompanije koje može biti preusmjereno na nešto drugo. Neki od najpoznatijih CCMS sustava su: Authot-it, Webinar i Vasont Systems. (CARnet, 2008)WordPress je najpopularniji sustav za ure?ivanje sadržaja koji je zapo?eo kao sustav za ure?ivanje blogova, a zbog svoje jednostavnosti ubrzo se proširio i na druge vrste stranica.

Rije? je o javnom i besplatnom rješenju (eng. open-source) za ure?ivanje sustava i upravljanje sadržajem koji po?iva na PHP i MySQL tehnologiji. (Jankovi? i sur.

, 2011)„WordPress je nastao 2003. sa malim dijelom koda koji bi poboljšao tipografiju svakodnevnog pisanja i sa manje korisnika nego što možete izbrojiti na prste svojih ruku i nogu. Od tada je izrastao u najve?eg samostalnog blog hosta u svijetu, kojeg koriste milijuni web stranica i kojeg vide deseci milijuna posjetitelja svakog dana.

” (WordPress.org: About, 2018)3.1. Povijest2001. godine, francuski programer Michael Valdrighi, inspiriran Pyra Labs’ Blogger servisom, je kreirao B2/cafelog.

B2/cafelog je bio jednostavan CMS alat koji je služio primarno za stvaranje blogova. Ono što je B2/cafelog ?inilo posebnim jest to što je imao novi koncept dinami?ki generiraju?i stranice iz MySQL baze podataka. Prva verzija B2/cafeloga je bila 0.6. Michael je nastavio razvoj svoje ideje te je najavio da ?e kroz 2002. godinu kreirati verziju 1.0. Odjednom, iste te godine, je nestao.

Korisnici B2/cafeloga su se zabrinuli iz razloga što je baza korisnika rasla, a razvojna podrška, odnosno Michael je nestao. Jedan od korisnika kojeg je zabrinutost natjerala na akciju bio je Matt Mullenweg. U sije?nju 2003. godine Matt je došao do ideje da kreira novu platformu, integriraju?i sve stvari koje je napravio Michael u B2/cafelogu i dodaju?i neke nove zna?ajke.

Svoju ideju je podijelio u jednom postu na B2/cafelogu:„B2 / cafelog je GPL, što zna?i da bih mogao koristiti postoje?u bazu kodova kako bih stvorio vilicu , integriraju?i sve cool stvari na kojima bi radio Michael da je tu. Na taj na?in rad nikada ne bi bio izgubljen, primjerice i da nestanem sa lica zemlje za godinu dana, koji god sam kod do tada napravio bio bi besplatan cijelom svijetu. I ako bi ga netko drugi htio preuzeti mogao bi. Odlu?io sam da je to nešto što želim napraviti.

Sada samo trebam ime. Što bi to radilo? Pa… Bilo bi lijepo kada bi imalo fleksibilnost Movable Type-a, raš?lambu kakvu ima Textpattern, hakabilnost B2/cafeloga i lako?u postavljanja kakvu ima Blogger. Jednog dana ?u uspjeti, zar ne?” (slobodan prijevod, McKeown, 2017)Mattova ideja je naišla na odobravanje mnogih korisnika od kojih se istaknuo Mike Little rekavši: „Ako si siguran oko grananja B2, zainteresiran sam za doprinos. Siguran sam da postoje i drugi koji bi se priklju?ili. Možda bi dobar po?etak bio da objaviš prijedlog na B2.” (slobodan prijevod, McKeown, 2017) Ve? 2003. godine, Matt i Mike su pokrenuli WordPress koji se temeljio na B2/cafelog platformi. 2004.

nadogra?uju WordPress pluginovima, permalinkovima, dodaju više kategorija i sli?no. (Babi?, 2017)Svake slijede?e godine WordPress je nadogra?ivan te su izdane nove verzije. Uskoro je WordPress postao najpopularniji sustav za upravljanje sadržajem te tu titulu drži i danas.3.2.

Zastupljenost WordPressa na WebuWordPress je danas najpopularniji sustav upravljanja sadržajem o ?emu govore rezultati istraživanja provedenog nad milijun najbolje rangiranih stranica na svijetu. Rezultati navedenog istraživanja su prikazani u grafu 3.1., a prema njima ?ak 37% stranica iz uzorka koriste WordPress za upravljanje sadržajem.

Iza WordPressa, Drupal koristi tek 8% stranica. Slijede Google Search Appliance i Adobe CQ sa 3%, dok su svi ostali CMS sustavi korišteni 1% ili manje. 3.3. Korištenje WordPressaWordPress se može koristiti putem internetske stranice WordPress.com ili skidanjem programske skripte sa WordPress.org.

WordPress.com omogu?ava besplatno ?lanstvo putem koje je mogu?e otvoriti vlastiti blog ili izraditi internetsku stranicu koriste?i WordPress sustav. Svaka od stranica koja je izra?ena pomo?u WordPressa dobiva vlastiti, jedinstveni URL.

 Osim besplatnog paketa, WordPress razlikuje i osobni paket, premium te poslovni paket. (Tablica 3.3.1.

) Osobni paket se koristi za osobne potrebe i za razliku od besplatnog omogu?uje micanje svih WordPress reklama sa svoje domene. Tako?er uklju?uje 6Gb podatkovne memorije, dok besplatni podrazumijeva 3Gb podatkovne memorije. Besplatni osobni paket uklju?uju osnovni dizajn bloga, odnosno korisnik ne može mijenjati boje i fontove od onih koji su unaprijed zadanih.

Cijena osobnog paketa je 4$ mjese?no. Premium paket nudi neograni?ene teme dizajna i 13Gb podatkovne memorije za 8$ mjese?no. On se preporu?a freelancerima i malim poduzetnicima.Postoje i poslovni paketi, za poslovne korisnike koji za cijenu od 24.92$ mjese?no mogu dobiti vanjske dodatke i predloške (teme) te integriranu analitiku. Ukoliko korisnik ve? ima zakupljenu domenu kojom bi htio upravljati putem WordPressa to ?e u?initi na na?in da prvo skine WordPress sa stranice http://wordpress.org, a potom ju instalira. WordPress je poznat i po jednostavnoj instalaciji za koju je potreban jedan klik mišem te pet minuta vremena.

(Babi?, 2017, str. 18)Nakon instalacije WordPressa slijedi postavljanje teme, a potom i samo stupanje na njega. Ukoliko korisnik ima administratorski pristup, imat ?e mogu?nost potpune kontrole WordPressa. WordPressu se pristupa na na?in da se upiše slijede?i URL: http://www.

NAZIV_DOMENE.hr/wp-login.php. Pod „NAZIV_DOMENE” se upisuje naziv prethodno zakupljene domene. Nakon što se upiše gore naveden URL sa odgovaraju?im nazivom domene, otvara se prozor nalik ovom na Slici 3.

4.1. koji služi za prijavu na WordPress.